毛幵《满庭芳(自宛陵易倅东阳,留别诸同寮世事难穷,人生无定偶然蓬转萍)》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

满庭芳(自宛陵易倅东阳,留别诸同寮世事难穷,人生无定偶然蓬转萍)

作者:毛幵 朝代:宋代
满庭芳(自宛陵易倅东阳,留别诸同寮世事难穷,人生无定偶然蓬转萍)原文
世事难穷,人生无定,偶然蓬转萍浮。为谁教我,从宦到东州。还似翩翩海燕,乘春至、归及凉秋。回头笑,浑家数口,又泛五湖舟。
悠悠。当此去。黄童白叟,莫漫相留。但溪山好处,深负重游。珍重诸公送我,临岐泪、欲语先流。应须记,从今风月,相忆在南楼。
满庭芳(自宛陵易倅东阳,留别诸同寮世事难穷,人生无定偶然蓬转萍)拼音解读
shì shì nán qióng ,rén shēng wú dìng ,ǒu rán péng zhuǎn píng fú 。wéi shuí jiāo wǒ ,cóng huàn dào dōng zhōu 。hái sì piān piān hǎi yàn ,chéng chūn zhì 、guī jí liáng qiū 。huí tóu xiào ,hún jiā shù kǒu ,yòu fàn wǔ hú zhōu 。
yōu yōu 。dāng cǐ qù 。huáng tóng bái sǒu ,mò màn xiàng liú 。dàn xī shān hǎo chù ,shēn fù zhòng yóu 。zhēn zhòng zhū gōng sòng wǒ ,lín qí lèi 、yù yǔ xiān liú 。yīng xū jì ,cóng jīn fēng yuè ,xiàng yì zài nán lóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

满庭芳(自宛陵易倅东阳,留别诸同寮世事难穷,人生无定偶然蓬转萍)原文,满庭芳(自宛陵易倅东阳,留别诸同寮世事难穷,人生无定偶然蓬转萍)翻译,满庭芳(自宛陵易倅东阳,留别诸同寮世事难穷,人生无定偶然蓬转萍)赏析,满庭芳(自宛陵易倅东阳,留别诸同寮世事难穷,人生无定偶然蓬转萍)阅读答案,出自毛幵的作品

本文链接 | http://www.59cha.com/shi/50864.html

诗词类别

毛幵的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语