吴伟业《鸳湖曲》全文,翻译,赏析_拼音版-59诗词查询网 

鸳湖曲

作者:吴伟业 朝代:清代
鸳湖曲原文

驾鸯湖畔草粘天,二月春深好放船。
柳叶乱飘千尺雨,桃花斜带一路烟。
烟雨迷离不知处,旧堤却认门前树。
树上流莺三两声,十年此地扁舟住。
主人爱客锦筵开,水闻风吹笑语来。
画鼓队催桃叶伎,玉箫声出柘枝台。
轻靴窄袖娇妆束,脆管繁弦竞追逐。
云鬟子弟按霓裳,雪面参军舞鸜鹆。
酒尽移船曲榭西,满湖灯火醉人归。
朝来别奏新翻曲,更出红妆向柳堤。
欢乐朝朝兼暮暮,七贵三公何足数!
十幅蒲帆几尺风,吹君直上长安路。
长安富贵玉骢骄,侍女薰香护早朝。
分付南湖旧花柳,好留烟月伴归桡。
那知转眼浮生梦,萧萧日影悲风动。
中散弹琴竞未终,山公启事成何用!
东市朝衣一旦休,北邙抔土亦难留。
白杨尚作他人树,红粉知非旧日楼。
烽火名园窜狐兔,画图偷窥老兵怒。
宁使当时没县官,不堪朝市都非故!
我来倚棹向湖边,烟雨台空倍惘然。
芳草乍疑歌扇绿,落英错认舞衣鲜。
人生苦乐皆陈迹,年去年来堪痛惜。
闻笛休嗟石季伦,衔坏且效陶彭泽。
君不见白浪掀天一叶危,收竿还伯转船迟。
世人无限风波苦,输与江湖钓叟知。

鸳湖曲拼音解读

jià yāng hú pàn cǎo zhān tiān ,èr yuè chūn shēn hǎo fàng chuán 。
liǔ yè luàn piāo qiān chǐ yǔ ,táo huā xié dài yī lù yān 。
yān yǔ mí lí bú zhī chù ,jiù dī què rèn mén qián shù 。
shù shàng liú yīng sān liǎng shēng ,shí nián cǐ dì biǎn zhōu zhù 。
zhǔ rén ài kè jǐn yàn kāi ,shuǐ wén fēng chuī xiào yǔ lái 。
huà gǔ duì cuī táo yè jì ,yù xiāo shēng chū zhè zhī tái 。
qīng xuē zhǎi xiù jiāo zhuāng shù ,cuì guǎn fán xián jìng zhuī zhú 。
yún huán zǐ dì àn ní shang ,xuě miàn cān jun1 wǔ gōu yù 。
jiǔ jìn yí chuán qǔ xiè xī ,mǎn hú dēng huǒ zuì rén guī 。
cháo lái bié zòu xīn fān qǔ ,gèng chū hóng zhuāng xiàng liǔ dī 。
huān lè cháo cháo jiān mù mù ,qī guì sān gōng hé zú shù !
shí fú pú fān jǐ chǐ fēng ,chuī jun1 zhí shàng zhǎng ān lù 。
zhǎng ān fù guì yù cōng jiāo ,shì nǚ xūn xiāng hù zǎo cháo 。
fèn fù nán hú jiù huā liǔ ,hǎo liú yān yuè bàn guī ráo 。
nà zhī zhuǎn yǎn fú shēng mèng ,xiāo xiāo rì yǐng bēi fēng dòng 。
zhōng sàn dàn qín jìng wèi zhōng ,shān gōng qǐ shì chéng hé yòng !
dōng shì cháo yī yī dàn xiū ,běi máng póu tǔ yì nán liú 。
bái yáng shàng zuò tā rén shù ,hóng fěn zhī fēi jiù rì lóu 。
fēng huǒ míng yuán cuàn hú tù ,huà tú tōu kuī lǎo bīng nù 。
níng shǐ dāng shí méi xiàn guān ,bú kān cháo shì dōu fēi gù !
wǒ lái yǐ zhào xiàng hú biān ,yān yǔ tái kōng bèi wǎng rán 。
fāng cǎo zhà yí gē shàn lǜ ,luò yīng cuò rèn wǔ yī xiān 。
rén shēng kǔ lè jiē chén jì ,nián qù nián lái kān tòng xī 。
wén dí xiū jiē shí jì lún ,xián huài qiě xiào táo péng zé 。
jun1 bú jiàn bái làng xiān tiān yī yè wēi ,shōu gān hái bó zhuǎn chuán chí 。
shì rén wú xiàn fēng bō kǔ ,shū yǔ jiāng hú diào sǒu zhī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

吴伟业 吴伟业 吴伟业(1609~1672)字骏公,号梅村,别署鹿樵生、灌隐主人、大云道人,世居江苏昆山,祖父始迁江苏太仓,汉族,江苏太仓人,崇祯进士。明末清初著名诗人,与钱谦益、龚鼎孳并称“江左三大家”,又为娄东诗派开创者。长于七言歌行,初学“长庆体”,后自成新吟,后人称之为“梅村体”。

吴伟业的诗词

 • 梅村
 • 采石矶
 • 临顿儿
 • 伍员
 • 阻雪
 • 怀古兼吊侯朝宗
 • 沁园春·观潮
 • 过吴江有感
 • 临清大雪
 • 生查子·旅思
 • 清代诗词推荐

 • 箴作诗者
 • 定风波·未问兰因已
 • 眼儿媚·咏红姑娘
 • 孤愤
 • 晓过灵石
 • 木兰花慢·武林归舟中作
 • 虞美人·弄梅骑竹嬉游日
 • 金缕曲·初夏
 • 古意·欢似机中丝
 • 浪淘沙·云气压虚栏
 • 鸳湖曲原文,鸳湖曲翻译,鸳湖曲赏析,鸳湖曲阅读答案,出自吴伟业的作品

  诗词类别

  吴伟业的诗词

  古文典籍

  热门名句

  热门成语